Makaleler
Bursa Ecza-Koop Tedarik Zincirinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yıldıray Tabak ile söyleşi


Başlıksız Belge
 • Kendinizden ve şubenizden kısaca bahsedermisiniz?

1967 Mengen doğumluyum. 21 yıldır Bursa Ecza-Koop’ ta değişik kademelerde görev yapmaktayım. Şu an Tedarik zincirinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenmiş bulunuyorum. Bursa Ecza-Koop sektörde çok sayıda yeniliğe öncülük eden, bölgesinde pazar lideri bir kuruluştur. Tüm süreç ve uygulamalarındaki amacı, paydaşlarının ortak mutluluğunu sağlamaktır. Etik değerlerden asla taviz vermeden,  müşterilerinin ve paydaşlarının koşulsuz güvenini kazanarak beklentilerini karşılamayı kendisine ilke edinmiş olan kurumumuz  planlı ve sürdürülebilir büyümesine devam etmektedir.

 • Kooperatifinizin hedefleri nelerdir?

Tüm şubelerimizde hedefimiz vizyon ve misyonumuzu yerine getirmek için çalışmak ve aktif bölgelerimizde pazar lideri olmaktır. Ayrıca iyi depoculuk standartlarının tüm şubelerimizde etkin uygulanmasını sağlayarak hizmet kalitesinin ve verimliliğin sürekli yükseltilmesini sağlamak öncelikli hedeflerimizdendir.

 • Kooperatifinizin bugunku durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Kooperatifimiz bugün geldiklerin noktada hedeflerine paralel gelişim göstermektedirler. İTS 2. Faz uygulamasının getirdiği operasyonel yükler nedenli verimliliğin herzamankinden daha fazla önemli olduğu bugünlerde şubelerimiz yeni dönem uygulamalarında müşterilerimizin ihtiyaçlarını süresinde ve beklentileri karşılayacak yenilikçi uygulamar ile yerine getirmektedir. Tüm şubelerimiz  etik değerlerden taviz vermeden yenilikçi uygulamaları müşterilerine eksiksiz sunmak için çaba sarfetmektedir.  Bunların sonucunda sektörede müşterilerimizin ve firmaların güvenini kazanmış olan kurumumuz %6 Pazar payına yaklaşmıştır.

 • Size göre ecza kooperatifleri ve ecza depolarıyla  firmalar arasındaki ilişki nasıl olmalıdır, ilaç şirketlerinden beklentileriniz nelerdir?

Sektörümüzde depo firma ilişkileri etik değerlerden ödün verilmeyen , güveni esas alan, şeffaf uygulamaların olduğu, karşılıklı kazanımları sağlayan ve bunların eczacılara ulaştırılmasını esas alan bir zeminde gelişerek ilerlemeye devam etmelidir. Sektörümüzde malesef çok sayıda etik değerlerin dışına çıkan, haksız kazanımların var olması gibi tartışmaları beraberinde getirecek uygulamalarla karşılaşmaktayız. Bu ve benzeri durumlara hiç karışmamış olan kooperatiflerin şeffaf ve güvenilir yapısı, denetlemeye açık dataları tüm sektörce taktir edilmekle birlikte rakabette bu konuda daha fazla desteklenmeleri gerektiğine inanıyorum. Mal fazlası uygulamalarının çıkış değil alış ağırlıklı olmasının sektördeki kaynakların doğru ve adil dağılımı sağlayacağını ve etik dışı hareketleri azaltacağını düşünüyorum.

 • AZ - Deportal hakkında neler düşünüyorsunuz?

Öncelikle firmanızın konuya olan yaklaşımlarını başarılı buluyorum. Eğitim proramlarınız ve içerikleri bence çok başarılı. Yeni bir yaklaşım ve soluk getiren portal uygulamasının yararlı olacağına inanıyorum.

 • İşinizi yaparken ne gibi sıkıntılarla karşılaşıyorsunuz?

İşimiz ile ilgili en önemli ve sıkça yaşanan sıkıntılar fiyat düşüşü ve kurum iskontosu artışlarındaki düzenlemelerle ilgili süreçlerin yavaş işlemesi, ödemeden bir nedenle çıkan ürünlerle ilgili süreçlerin sonlandırılmasında yaşanan gecikme ve sorunlar, her türlü yeni uygulamalarda depoların müşterilerine karşı hızlı ürettiği çözümlerin firmalar tarafında aynı hızda ilerlememesi ve spot adı verilen uygulamaların ortaya çıkardığı haksız rekabet olarak sıralanabilir. Depolar müşterileri tarafında ödemeden çıkan veya G2 d li ürünlerde olduğu gibi örneklerde işlemlerini anında yapmasına rağmen firmalar tarafında sürecin bitmesi aylarca sürebiliyor. Burada tüm yüklerin depolar üzerinde olduğunu düşünüyorum.

 • Ecza depolarının halk sağlığı üzerindeki rolü hakkında ne düşünüyorsunuz?

Aslında ecza depoları halk sağlığı üzerinde önemli bir rol oynamaktadır. Ürünün bulunabilirliği, doğru zamanda doğru yerde olmasının sağlanması, özellikle soğuk zincir ürünlerle ilgili örnek uygulamalar halk sağlığına direk etkisi olan unsurlardır. 

 • Geçmişte mesleki anlamda yaşadığınız sıkıntılar oldu mu?

Elbette yaşanılan sıkıntılar oldu ve bundan sonrada olacaktır. Sektördeki en önemli sıkıntıların belirsizlik içeren dönem ve uygulamalar olduğunu düşünüyorum. Teknolojik ve lojistik alt yapısı bu kadar güçlü bir sektörü en fazla yoran şey belirsizlik içeren uygulamalardır. Geçmişte bunların sayısız örneğini yaşadık. Güncel olarak ödemeden çıkan bazı ürünler örnek verilebilir. Bir tarafta müşterinin iade baskısı diger tarafta firmaların bekleyin iade almayın yaklaşımı. Benzer tüm örneklerde olduğu gibi müşteri ile karşı karşıya kalan bizler tarafında süreç sıkıntılarla dolu geçmektedir.

 • Türk ilaç sektörünün bugünkü durumunu nasıl değerlendiriyorusunuz?

İlaç sektörünün bir çok unsurunun  çağdaş ve modern yapıları ile teknolojik ve lojistik olarak ciddi ilerleme kaydettiğini düşünüyorum. Sanırım tüm paydaşlardaki ortak sıkıntı belirsizlikler ve uzun vadeli plan yapamamaktan kaynaklanıyor. Bir anda bir düzenleme ile bambaşka konuları konuşur hale gelebiliyorsunuz.

 • Geçen yıl şubenizde verdiğimiz  “Telefon Sihirbazları Eğitimi” hakkında neler söylemek istersiniz?

Eğitimin gelişim açısından önemini hepimiz biliyoruz. Bu nedenle yapılan eğitimin ve eğitim içeriğinin son derece iyi hazırlanmış ve aktarılmış olduğunu söyleyebilirim.

 • Geleceğe yönelik bireysel hedefleriniz hakkında bilgi verebilir

misiniz?

Geleceğe yönelik olarak en önemli hedefim kurumsallaşmayı ve EFQM modelini uygulamayı ilke edinmiş olan kurumumda yeni görev alacak tüm kadroların kurum kültürünü benimsemiş, gerçek birer BEK’çi olarak yetişmiş olarak görevleri devralmasında pay sahibi olabilmektir. Kurumumuzu geleceğe gerçek BEK’ çi kadroların kaliteye olan güven ve inançları ile taşıyabileceğine inanıyorum. Sonrasıda sanırım Edremit’te bir bankın üzerinde denizi seyretmek olacaktırJ

 • Ecza depoculuğunun geleceğini nasıl görüyorsunuz?

Sürekli değişen ve karlılığın sürekli azaldığı ortamda verimliliği ve kaliteyi ön planda tutan, sektörün en güvenilir unsurlarından olan ve tüm paydaşların en önemli işbirlikçisi konumundaki Kooperatiflerin büyüme eğilimlerinin devam edeceğine ve sektörde çok daha önemli bir denge usnuru olacaklarına inanıyorum.

 • Hobileriniz nelerdir?

Sağlık sektöründeki tüm çalışanlarda olduğu gibi en önemli sorunumuzun hobilerimizin olamaması veya onlara zaman ayırmakta güçlük çektiğimiz olduğunu düşünüyorum. Bitmek bilmeyen ve bitmeyecek hedef sonuç ilişkisi ile yeni düzenlemelerden vakit bulur isem kaymayı ve belgesel izlemeye vakit ayırmayı çok seviyorum.

 • Şube olarak yaptığınız sosyal aktiviteleriniz var mı?

Kurum olarak gerek müşterilerimiz, gerekse çalışanlar için çok sayıda sosyal aktivite ve sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiriyoruz. Özellikle sosyal sorumluluk boyutunda  eğitime verilen çok yönlü destek, atık pil uygulamaları, bölgesel sağlık taramalarına katılım sağlanması, ulusal boyuta talınan Naci Doğan resim yarışması, ağacını koru kapsamında müşterilerimizin büyük desteği ile ortalama yıllık 250.000 sayfa olan basılı dökümanın nerede ise tamamen sıfırlanması, biotorba uygulamaları, gibi çok sayıda örnek verilebilir.

 • Kooperatifinizde hangi aralıklarla toplantı yapıyorsunuz ve sizce ideal  toplantı nasıl olmalıdır?

1- Süre ve zamanlama açısından

Kurumumuzda haftalık  planlı olağan toplantılar yapılmaktadır. Toplantı süreleri ortalama 1.5 saattir. Haftalık toplantıların dışında her ayın ilk haftası aylık değerlendirme toplantısı, 3 ayda bir yönetimi gözden geçirme toplantısı yapılmaktadır. Her yıl sttratejik plan toplantısı yapılmaktadır.  Planlı, gündemi önceden belirli ve katılımcıların hazırlanması için bilgisi geçilmiş, süresi belirli toplantılar verimli ve ideal toplantı olarak ifade edilebilir.

2- Oda ve ekipmanlar açısından

Toplantı yapılacak ortamın toplantının içeriğine gore hazırlanmış ve gerekli teknik donanımlara sahip olması gerekir.

 • Çalışan motivasyonunun işe olan katkısı hakkında neler söylemek istersiniz?

Her insan  değerli olduğunu hissetmek ister. Başarının süreçler, sistemler ve kurumsallık kadar mutlu ve kurum kültürünü benimsemiş, kendisini kurumun bir parçası olarak gören çalışanlar tarafından sağlandığına inanıyorum.