Makaleler
İstanbul Galenos Ecza Deposu "Satışta Yüksek Etlili İletişim" Eğitimindeydi


Untitled Document

İstanbul Galenos Ecza Deposu "Satışta Yüksek Etlili İletişim" Eğitimindeydi...

29 Ekim 2011 Cumartesi günü, Antalya' da Galenos İstanbul Ecza Deposu'nun beş şube müdürü ve toplam otuz altı bölge müdürü ve plasiyerini kapsayacak şekilde mesleki eğitimin ikinci aşaması olan "Satışta Yüksek Etkili İletişim" adlı eğitim gerçekleştirildi.

Kendi sosyal stillerinin yanında, müşterilerin sosyal stillerini analiz edebilme yetkinliği sağlayarak, her bir müşteriye özgü yaklaşım modeli geliştirmeyi ve etkili iletişim teknikleriyle satış performanslarının arttırılması amacıyla verilen bu eğitimler katılımcıların da eğitimlere katılımıyla canlı bir atmosferde gerçekleşti.

Eğitimi veren AstraZeneca Satış Kanalları Bölge Ticaret Müdürü Sayın Tahir Ünsal, "Müşteri ilişkilerinde sağlıklı iletişim ve sorun çözme teknikleri üzerinde durarak", elde edilecek başarıların tesadüfî değil ama, kaçınılmaz bir gerçek olacağı üzerine tüm eğitimi şekillendirmiştir".

Görsel materyaller (film gösterileri ) ile desteklenerek eğitimin kalıcılığı sağlanmış, katılımcıların değerli katkılarıyla da konular daha da pekiştirilmiştir. Bunun yanında, modern satış tekniklerinin ve ziyaret döngüsünün aşamalarının detaylı aktarımı ve birlikte yapılan örneklemelerle eğitim tamamlanmıştır.